Ważniejsze przeprowadzone zdarzenia:

 

2006 – przeprowadzenie działań zw. z projektem Szkoły Kulturowego Dziedzictwa Pogranicza,

organizacja II Festiwalu Teatralnego Morochów/Mopoxib

05.2007 – wyprawa na Białostocczyznę

2007 – organizacja III Festiwalu Teatralnego Morochów/Mopoxib

16.02.2008 – współorganizacja demonstracji pod bramą UŚ w Cieszynie przeciwko wyburzeniu starego dworku przy ulicy Bielskiej w Cieszynie

6.05.2008 – zorganizowanie wraz z artystami z Galerii „Szarej” w Cieszynie oraz studentami Uniwersytetu Śląskiego akcji Ratuj Tybet

2006-2008 – Kolędowania

2006, 2007, 2008 – II, III i IV Karnawał Karpacki

 

We wrześniu 2006 roku udostępniono teatrowi piwnicę w budynku Domu Narodowego (ul. Rynek 12). Poprzez niezależne wejście oraz przekazanie zespołowi kluczy do pomieszczenia, stało się ono na jakiś czas miejscem, w którym zespół mógł przeprowadzać próby oraz organizować różne wydarzenia kulturalne. Oficjalnie piwnicę nazwano Salą Prób CST im. Juliusza Osterwy. W sezonie 2006/2007 odbywały się tam regularnie comiesięczne zdarzenia kulturalne. W programie znalazły się m. in. następujące teatry oraz spektakle: Scena Polska w Czeskim Cieszynie ze spektaklem „Prezydentki”, „Bianka”, Teatr „Terminus a Quo” ze spektaklem „Usta/Lenia”, Teatr CST z przedstawieniami „Kavkazkij Priviet”, „Wschodzenie”, z monodramem „Historia Konia” oraz krotochwilą pt. „O szkodliwości palenia tytoniu” (według A. Czechowa). W 2008 roku w teatralnej piwnicy w ramach Teatralnego Festiwalu „Bez granic” gościła Scena Studencka ze spektaklem „Notatki Do Opisu Rafała Wojaczka”. Poza spektaklami w miejscu tym odbyło się także kilka koncertów (m.in. koncert poświęcony piosence patriotycznej – „Wieczór Legionów”), spotkań – dyskusji, inscenizowanych zabaw, etc.

 

Działania teatralne:

 

1.06.2006 – „Kavkazkij Priviet”, XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic” (premiera)

18.11.2006 – „Kavkazkij Priviet”, XV Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej,

20.07. 2006 – „Kavkazkij Priviet”, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wioska Teatralna”, Teatr Wiejski Węgajty, Węgajty

9.08.2006 – „Droga Żywiecka”, II Festiwal Teatralny Morochów / Mopoxib

11.08.2006 – „Kavkazkij Priviet”, II Festiwal Teatralny Morochów / Mopoxib

7.10.2006 – „Kavkazkij Priviet”, 40.Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych, Słowacja, Preszow

5.01.2007 – „ Historia konia”, Cieszyn (premiera)

2.03.2007 – „Kavkazkij Priviet”, Cieszyn

23.04.2007 – „Wschodzenie”, Těšínské divadlo (Teatr Cieszyński) – Scena Polska, Czeski Cieszyn

29.05.2007 – „Droga Żywiecka”, Teatr A. Mickiewicza, Cieszyn

30.07.2007 – „Historia Konia”, III Festiwal Teatralny Morochów / Mopoxib

30.07.2007 – „O szkodliwości palenia tytoniu”, III Festiwal Teatralny Morochów / Mopoxib

29.09.2007 – „Miasteczko”,  w ramach Festiwalu „Viva il Canto”, Cieszyn (premiera)

9.11.2007 – „Miasteczko”, Skoczów

7.12.2007 – „Kavkazkij Priviet”, 28.Spotkania ze sztuką alternatywną, Olecko

8.12.2007 – „Kavkazkij Priviet”, V Forum Teatrów Niezależnych – Transformacje. Człowiek w pułapce współczesnej cywilizacji, Świdnica

12.03.2008 – „Kavkazkij Priviet”, Cieszyn

28.03.2008 – „Traktat o szkodliwości palenia tytoniu” wg A. Czechowa, Cieszyn

26.04.2008 – „Wschodzenie”, Czechy, Koprzywnica

27.04.2008 – „Wschodzenie”, Maszewo

30.04. 2008 – „Kavkazkij Priviet”, Cieszyn

04.05.2008 – „Kavkazkij Priviet”, Czechy, Frydek-Mistek

29.05.2008 – „Bolko Kantor”,  XIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic”, Cieszyn (przedpremiera)

03.06.2008 – „Wschodzenie”,  Krosno

31.07.2008 – „Wschodzenie”, IV Festiwal Teatralny Morochów / Mopoxib

3.08.2008 – „Bolko Kantor”, IV Festiwal Teatralny Morochów / Mopoxib

21.09.2008 – „Bolko Kantor”, Cieszyn, Sala balowa w Hotelu „Pod Jeleniem” (premiera)

19.10.2008 – „Bolko Kantor”, Cieszyn