Ważniejsze przeprowadzone zdarzenia:

 

2003

„Matarga” – projekt przeprowadzony w Dolinie Osławy

„Teatr kontra bylejakość” (17, 18, 19.02.2003)

Moja Obecność” (cykl zdarzeń przeprowadzonych w 2003r.)

„TeatrGóryChmury” (wystawa w Piwnicy Wystawowej Muzeum Śląska Cieszyńskiego),

„Ukraina – bliska, czy daleka?”

„Ikona w liturgii i sztuce” (zorganizowanie wystawy, na którą złożyły się przechwycone na granicy polsko-czeskiej, zdeponowane w cieszyńskim muzeum ikony)

pokaz dziecięcego spektaklu poświęconego Kornelowi Filipowiczowi (premierę uświetniła swoją osobą pani Wisława Szymborska)

wspólny koncert aktorów Teatru CST i zespołu Wałasi z okazji otwarcia sałaszu – koliby pasterskiej na górze Stecówce (19.10.2003)

„Górski Warsztat Teatralny”

 

2004

„Podwórko pana Bronisława”, „Ścieżka Nadziei” – projekty przeprowadzone w Dolinie Osławy

„Tworzę, więc jestem” (cykl zdarzeń przeprowadzonych w 2004r.)

W latach 2001-2004 funkcjonował, najpierw jako staż CST, potem jako samodzielny zespół – Teatr im. Józefa Korbowskiego, którego przedsięwzięcia były wielokrotnie pokazywane w Cieszynie i poza nimi. Grupę „Korbowskiego” tworzyło około 15 osób (byli to cieszyńscy studenci oraz licealiści). Reżyserem powstałych w grupie tej przedstawień był Bogusław Słupczyński. W 2002 roku zespół zaprezentował swoją pierwszą, roczną pracę nad Witkiewiczowskim dramatem – „Kurkę Wodną”. W podobnej konwencji poprowadzone zostały dwa kolejne spektakle: „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza (2003) oraz „Tango” Sławomira Mrożka (2004). W maju 2003 roku podczas Hyde Parku XIV-ego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na granicy” grupa przygotowała happening „Falstart” na rozpoczęcie festiwalu.

2005

„Szkoła Dziedzictwa Kulturowego Pogranicza” – projekt przeprowadzony w Dolinie Osławy (Nagroda Fundacji Kultury)

zorganizowanie I Festiwalu Teatralnego Morochów/Mopoxib

zorganizowanie I Karnawału Karpackiego

 

Działania teatralne:

 

3.02. 2003 – „Wschodzenie”, Teatr Gry i Ludzie, Katowice

26.04.2003 – „Wschodzenie”, II Ogólnopolski Festiwal Horyzontalny Małych Form Teatralnych, Chodzież

14.04.2003 – „Wschodzenie” , Kielce

23.05.2003 – „Wschodzenie”, IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych, Ostrów Wielkopolski

26, 27.06.2003 – „Wschodzenie”, XIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, Poznań,

25.07.2003 – „Wschodzenie”, IV Festiwal Artystów Ulicy, Stowarzyszenie – Teatr Kana, Szczecin

8.11.2003 – „Wschodzenie”, Scena Teatru Narodowego – Teatr Mały, Warszawa

5.12.2003 – „Wschodzenie”, Festiwal Sztampa. Spotkania ze sztuką alternatywną, Olecko

6-7.12.2003 – „Wschodzenie”, Łódzkie Spotkania Teatralne, Łódź

21.04.2004 – „Wschodzenie”, 29.Opolskie Konfrontacje Teatralne – Klasyka Polska,

Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole

Maj 2004 – „Droga Żywiecka”, Cieszyn, Teatr im. A. Mickiewicza (premiera)

1, 3.07.2004 – „Droga Żywiecka”, XIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta, Teatr Ósmego Dnia, Poznań

19.10.2004 – „Wschodzenie”, Europe Forum, Szwajcaria, Lucerna

24.10.2004 – „Wschodzenie”, 38. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych, Słowacja, Preszow

6.11.2004 – „Wschodzenie”, II Forum Teatrów Niezależnych Transformacje, Świdnica

18.02.2005 – „Wschodzenie”, Skoczów

23.05.2005 – „Droga Żywiecka”, V Ogólnopolski Festiwal teatrów Niezależnych, Ostrów Wielkopolski,

(synagoga przy ul. Roszkowskiej)

17.07.2005 – „Droga Żywiecka”, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wioska Teatralna”, Teatr Wiejski Węgajty

13, 14.08.2005 – „Droga Żywiecka”, I Festiwal Teatralny Morochów / Mopoxib

17.09.2005 – „Droga Żywiecka”, Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki, Bielsko-Biała (Dom Żołnierza)