KATARZYNA SŁUPCZYŃSKA. W CST od 2001 roku. Udział w spektaklach: „Wschodzenie”, „Droga Żywiecka”, „Kavkazkij Priviet”, „Miasteczko”, „Bolko Kantor”, „Republika Bolko Kantor”, „Szlemiel” oraz w jednoaktówce A.Czechowa „Niedźwiedź”. Współpracownik Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (udział w spektaklu „Żywot protopopa Awwakuma”), Wspóltwórca Stowarzyszenia Teatralnego „Puławy” (1994-1997). Udział w spektaklu muzycznym „Towarzysze złych dni” na motywach poezji Jacquesa Preverta i muzyki Josepha Cosmy, w aranżacji Andrzeja Sitarza oraz w spektaklu „Kurier piosenką ilustrowany” w reż. B. Słupczyńskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Filologia polska. Na co dzień także nauczyciel języka polskiego w Cieszynie. Działa w Stowarzyszeniu „Sałasz”.

MONIKA SERAFIN. W CST od 2001 roku. Udział w spektaklach: Wschodzenie”, „Droga Żywiecka”, „Kavkazkij Priviet”, „Bolko Kantor” oraz w jednoaktówce A.Czechowa „Oświadczyny”. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Teatrologia, Filologia polska oraz Kulturoznawstwo Międzynarodowe. Autorka projektu „Mieszkać twórczo…” (wydanie publikacji o zanikającym architektonicznym krajobrazie kulturowym w Dolinie Osławy) oraz monografii CST. Działa w Stowarzyszeniu „Sałasz”. Na co dzień pracuje w Centrum Kultury i Sztuki „Dworze Kossaków”.

DAGMARA STANOSZ. W CST od 2005 roku. Udział w spektaklu „Kavkazkij Priviet” oraz „Bolko Kantor”, a także w jednoaktówce A.Czechowa „Jubileusz”. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – Etnologia oraz  Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała jako dziennikarka i publicystka w Cieszynie i Bielsku Białej. Obecnie w Muzeum Śląskim zajmuje się animacją kultury i edukacją artystyczną oraz koordynacją projektów: Teatr Wielu Kultur, Teatralium. Działa w Stowarzyszeniu „Sałasz”. Pisze.

JOANNA RAKUS. W CST od 2003 roku. Udział w spektaklach „Wschodzenie”, „Droga Żywiecka”, „Kavkazkij Priviet”, „Miasteczko”, „Bolko Kantor” oraz w jednoaktówce A.Czechowa „Jubileusz”. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu –  Fizjoterapia. Na co dzień także pracownik Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie – fizjoterapeutka. Działa w Stowarzyszeniu „Sałasz”.

Marzena LancMARZENA LANC. Związana z Teatrem CST od 2011 roku. Udział w spektaklu „Republika Bolko Kantor”. Absolwentka krakowskiej szkoły aktorskiej SPOT i Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

 TOMASZ MAJOREK. W CST od 2000 roku. Udział w pierwszym działaniu dramatycznym CST powstałym na motywach „Tragicznych dziejów Doktora Fausta” Christophera Marlowe’a – „Consummatum est”. Udział w spektaklach: „Wschodzenie”, „Droga Żywiecka”, ” Kavkazkij Priviet”, „Republika Bolko Kantor”, „Szlemiel” a także w jednoaktówce A.Czechowa „Jubileusz”. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – Animacja Społeczno-Kulturalna. Na co dzień także pracownik Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Działa w Stowarzyszeniu „Sałasz”.

 ŁUKASZ MATUSZEK. W CST od 2001 roku. Udział w spektaklach „Wschodzenie”, „Droga Żywiecka”, „Kavkazkij Priviet”, „Bolko Kantor”, „Republika Bolko Kantor”, „Szlemiel”. Samodzielnie zrealizował krotochwilę pt. „O szkodliwości palenia tytoniu” (Antoni Czechow) oraz monodram pt. „Russkij Ostrov” (Jewgienij Griszkowiec). Udział w jednoaktówkach A. Czechowa „Oświadczyny” i „Jubileusz”. Autor samodzielnych projektów – akcji performance (slajd-show) -„Korbowski – falstart” , „Architektura i codzienność Cieszyna”, projektu społeczno-kulturalnego „Ukraina – rok egzystencji” i innych. Zajmuje się fotografią. Działa w Stowarzyszeniu „Sałasz”.

WOJCIECH KADŁUBIEC. Pseudo „Zaolziok”. Najmłodszy w zespole; od 2008 roku. Udział w spektaklu „Bolko Kantor”, „Republika Bolko Kantor”,”Rabin Macharal i Golem” Lecha Raczaka. Na co dzień student prawa Uniwersytetu w Brnie (Czechy).

KRZYSZTOF CIS. Ukończył: L’art Studio Aktorskie w Krakowie, Studium Aktorskie przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie, Akademię Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Udział w spektaklach Teschinskeho Divadla – Scena Polska w Czeskim Cieszynie. W CST od 2010 roku. Udział w jednoaktówce A. Czechowa – „Niedźwiedź” oraz spektaklach: „Droga Żywiecka”, „Republika Bolko Kantor”, „Szlemiel”.

TOMASZ PISAREK. W CST od 2010 roku. Udział w spektaklach „Droga Żywiecka”, „Republika Bolko Kantor” oraz „Szlemiel”. Realizacja monodramu „LOVE”. Absolwent Art-Play Policealnej Szkoły Aktorskiej Doroty Pomykały w Katowicach oraz Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej (Zarządzanie i inżynieria produkcji). Współpracuje z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem Wytwórnia w Warszawie oraz Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie.

SZYMON PILCH.
W CST od 2004 roku.
Udział w spektaklach „Wschodzenie”, „Droga Żywiecka”, „Kavkazkij Priviet”, „Bolko Kantor”, „Historia Konia” (monodram), w jednoaktówce A.Czechowa „Oświadczyny”. Absolwent Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Działa w Stowarzyszeniu „Sałasz”.


JAROSŁAW MASZLUCH. W CST od 2006 roku. Udział w spektaklach „Kavkazkij Priviet” oraz „Bolko Kantor”. Współtwórca teatralizowanych koncertów „Karnawał Karpacki’ (5 edycji). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – Filologii Wschodniosłowiańskiej; kierunek Filologia ukraińska. Kierownik artystyczny ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Osławianie” w Mokrem nad Osławą. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce (Koło w Mokrem).

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

WSPÓŁPRACOWNICY.

MAŁGORZATA OCZKO. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie – wiolonczela oraz Hogeschool voor de Kunsten Utrecht w Holandii. Współtwórca muzyki do spektaklu „Droga Żywiecka” (z Januszem Ziębą). Udział w koncertach CST i „Karnawałach Karpackich”.

 

Współpracują z nami: Vitek Smelik, Marek Gagatek, Szymon Słupczyński.

 

________________________________________________________________________________________________

REŻYSER i ZAŁOŻYCIEL CST.

BOGUSŁAW SŁUPCZYŃSKI – aktor reżyser. Urodzony w 1965 roku w Bielsku-Białej. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie. Aktor Teatru Polskiego w Warszawie za dyrekcji Kazimierza Dejmka (1988-1990) Organizator jednego z pierwszych prywatnych Studiów Aktorskich w Polsce – Studio Aktorskie AS w Warszawie (1990-1992). W latach 1993 – 1995 twórca Teatru Studio Aktorskie w Puławach, a potem Stowarzyszenia Teatralnego „Puławy”. Od 1996 roku związany z nurtem etnicznym i antropologicznym w teatrze. Za spektakl „Historia Konia” wg Lwa Tołstoja nagrodzony przez Telewizję Polską na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Szczecinie w 1997 roku. W spektaklu tym po raz pierwszy sięga po motywy obrzędowe Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Jako pierwszy adaptuje i wystawia na scenie znakomite książki Michała Strzemskiego „W blasku menory” i „W cieniu synagogi”. Spektakl stworzony wspólnie z muzykami z kwartetu folkowego „Się gra” z Lublina nosi tytuł „Miejsce dokładne” i opowiada o niezwykle barwnym życiu przedwojennych mieszkańców Puław. Spektakle Stowarzyszenia Teatralnego „Puławy” odwiedziły kilkadziesiąt miast i festiwali. W 1999 roku przenosi się do Cieszyna, gdzie wspólnie z żoną Katarzyną tworzy Cieszyńskie Studio Teatralne. Jednocześnie zakłada, uzupełniające teatralną i aktorską aktywność, Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”. W Cieszynie tworzy wraz z zespołem CST trzy spektakle, które określają rodzaj wybranej drogi artystycznej: „Consummatum est!” na motywach „Tragicznych Dziejów Doktora Fausta” Christophera Marlowe’a, „Wschodzenie” na motywach „Dziadów” Adama Mickiewicza (nagroda „OFFeusz” na Festiwalu MALTA 2003 ) i „Drogę Żywiecką” wg własnego „życiowego” scenariusza. Te trzy spektakle silnie manifestują konieczność odnajdywania tożsamości indywidualnej i zbiorowej, kulturowej, społecznej i tej głęboko ludzkiej. Mieszają się tu motywy różnych kultur narodowych i etnicznych, grup społecznych. Aktorzy Słupczyńskiego od kilku lat realizują w kilku bieszczadzkich wioskach projekty edukacyjno – artystyczne dla dzieci i młodzieży. Działają na pograniczu kulturowym i wyznaniowym. W 2005 roku, dzięki dużemu projektowi autorskiemu Szkoły Dziedzictwa Kulturowego Pogranicza, powstał we wsi Morochów Ośrodek Teatru Kultur (Nagroda w konkursie „Małe Ojczyzny -Tradycja dla Przyszłości” Fundacji Kultury. Od tego momentu odbywają się tu co roku, w sierpniu Festiwale Teatralne „Morochów – Mopoxib”. W maju 2006 roku zespół pod kierownictwem Słupczyńskiego ukończył pracę nad spektaklem „Kavkazkij Priviet”, którego motywem przewodnim jest relacja między tzw. cywilizowaną normalnością europejską, a rzeczywistością etnicznej i kulturowej czystki Czeczenii. W roku 2008 Teatr CST zakończył pracę nad kolejnym spektaklem pt. „Bolko Kantor”. Bogusław Słupczyński jest autorem scenariusza oraz reżyserem tego spektaklu. Kolejne, większe realizacje to jednoaktówki Antoniego Czechowa, „Szlemiel” wg opowiadania I.B. Singera, „Republika Bolko Kantor” – spektakl kontynuacja. Ważną aktywnością jest praca pedagogiczna, realizowane warsztaty z młodzieżą i dziećmi. W latach 2008 – 2011, tworzy nurt Off w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic” w Cieszynie. Od 2009 roku współpracuje z poznańską grupą „Asocjacja 2006”  Piotra Tetlaka i Lecha Raczaka.

_________________________________________________________________________________________________

Współpracowali z nami przy poszczególnych projektach: Anna Kasprzak, Ewa Owczarzy, Marta Fiedczak, Patrycja Cybulska, Barbara Gradka, Katarzyna Ogrodzka, Agnieszka Wierzcholska, Piotr Trzaska, Eliasz Gramont, Mariusz Kałamaga, Marcin Kaczorowski, Tomasz Kłaptocz, Janusz Zięba,  Dariusz Waraksa.