10 listopada zapraszamy do BWA w Bielsku-Białej na wieczór poświęcony wileńskiemu poecie Sławomirowi Worotyńskiemu. Artysta zmarł w Bielsku-Białej we wrześniu 1983 roku. Choć ostatnie dni życia spędził właśnie w tym mieście, jego postać jest znana tylko nielicznym jego mieszkańcom. Podczas spotkania usłyszymy nie tylko wybrane wiersze poety, ale poznamy również historię jego życia, na którą silnie wpłynęła tęsknotę za polskim Wilnem i rzeczywistość Związku Radzieckiego.