FAUST to działanie dramatyczne z udziałem grupy młodzieży, która w marcu tego roku przeszła z COK „Dom Narodowy” wraz
z B. Słupczyńskim do Teatru CST. 5 października o godz 18.00 zapraszamy na pokaz warsztatowy.