Dnia 31 sierpnia o godzinie 20.00 zapraszamy do sąsiadującej z Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich dawnej stanicy harcerskiej na muzyczno-teatralne widowisko pt. „Gdy się zapali mój duch jak pochodnia” oraz spektakl młodzieżowy „Buki” reżyserowane przez Bogusława Słupczyńskiego (Teatr CST).
Oba przedsięwzięcia odbędą się w plenerze góreckiej stanicy. Wpierw zaprezentuje się młodzież pracująca podczas letnich warsztatów pod czujnym okiem reżysera. Spektakl młodzieżowy oparty jest m.in. na motywach fragmentów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Zaraz po spektaklu początkujących adeptów sztuki teatralnej odbędzie się widowisko zatytułowane „Gdy się zapali mój duch jak pochodnia” inspirowane poematem Juliusza Słowackiego – „Król-Duch” oraz wymienioną już wcześniej powieścią Aleksandra Kamińskiego. Widowisko oparte jest o specjalnie na tę okazję stworzoną kompozycję muzyczną Krzysztofa Gawlasa oraz projekcję multimedialną autorstwa Anny Drobiec. W widowisku udział wezmą muzycy oraz aktorzy. Wystąpią: Krzysztof i Stanisław Lasoniowie, Marek Andrysek, Zbigniew Kaleta, Michał Żymełka, Chór Kameralny Ad Libitum przygotowany przez Izabellę Zielecką-Panek oraz aktorzy – Małgorzata Pikus, Katarzyna Słupczyńska, Bogusław Słupczyński i Dariusz Waraksa.Obu przedsięwzięciom przyświeca idea upamiętnienia Ośrodka Harcerskiego. Dodatkowo warto wspomnieć, iż wydarzenia organizowane są w roku, w którym obchodzimy 70-tą rocznicą Akcji pod Arsenałem (26 marca 1943) oraz 110-tą rocznicę urodzin Aleksandra Kamińskiego. Symboliczna pozostaje także sama data zaprezentowania spektakli – 31 sierpnia – dzień przed wybuchem II wojny światowej.
Organizacja wydarzeń możliwa jest dzięki uzyskanym przez Fundację im. Zofii Kossak dotacjom zewnętrznym: wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, PROW 2007-2013 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Przy organizacji pomaga Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. Partnerami projektowymi pozostają Miejskie Centrum Kultury w Skoczowie, Urząd Miejski Skoczów, Teatr CST, Hufiec ZHP im. J. Kreta z Jastrzębia Zdroju.

***

Ośrodek Harcerski w Górkach Wielkich to miejsce szczególne. Od samego początku był on ważny ze względu na swą społeczną funkcję. To właśnie w Górkach Wielkich swoje ostatnie wakacje spędzili Alek, Zośka i Rudy – harcerze Szarych Szeregów, bohaterowie książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, których tragiczne pokolenie w większości nie doczekało życia w wymarzonej, wolnej i sprawiedliwej Polsce. Z Ośrodkiem Harcerskim w Górkach Wielkich ¬– Sojce związana jest historia setek polskich harcerzy i harcerek. Także i dziś – mimo, iż od lat 90-tych stanica nie była użytkowana – jest ona istotna ze względu na swą rangę historyczną oraz wartość architektoniczną. Nadal świadczy o wielkości myśli i ducha pokolenia młodych ludzi, z których większość oddała życie za Polskę.

Stanica harcerska wybudowana została w Górkach Wielkich – Sojce przed II wojną światową. Powstała dzięki wsparciu ówczesnego Wojewody Śląskiego – Michała Grażyńskiego. Modernistyczne budynki zaprojektował, nie do końca doceniany dziś, a wart przypomnienia, architekt Bogdan Laszczka – syn rzeźbiarza Konstantego Laszczki. Ośrodkiem Harcerskim, taką bowiem nazwę oficjalnie przyjęła Szkoła Instruktorska w Górkach Wielkich, kierował jej pomysłodawca – druh Aleksander Kamiński. Włożył on w ośrodek całą swoją pasję pedagogiczną. W niezwykle krótkim czasie udało mu się przekształcić to miejsce w twórczo wychowującą i kształcącą kadry harcerskie oraz zuchowe placówkę. Wraz z wcześniej powstałym Buczem, Szkołą w Nierodzimiu oraz Szkołą Szybowcową na stokach góry Chełm koło Goleszowa stanica górecka jako ostatnia z poczynionych inwestycji perfekcyjnie dopełniła koncepcji, w ramach której ośrodki ZHP powstawały w międzywojniu na terenach odzyskanych po I wojnie światowej.

Wydarzenia dnia 31 sierpnia odbędą się pod patronatem Wojewody Śląskiego.

Z listu Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka:
Jeżeli mam swe życzenia przekazać młodym dni dzisiejszych – tym, którzy mnie rozumieją –
to nade wszystko życzę, by coraz silniej odczuwali smak „dawania”, a coraz słabiej – smak „brania”. „Dawania” bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym, którzy żyć będą kiedyś.  W „dawaniu” bowiem rośnie prawdziwa radość życia.
/Aleksander Kamiński/

plakatBUKI-spektakl2.aiplakat poprawiony GDY SIĘ