Cel jest prosty – spotkanie artystów, animatorów i intelektualistów kilku krajów (Polska, Czechy, Ukraina, Węgry) nad rzeką Osławą w Beskidzie Niskim, na Pograniczu Kulturowym polsko-ukraińsko-łemkowskim. Okazją do spotkania i rozmów na temat wzajemnych relacji w sferze kultury, historii i spraw społecznych będzie wydarzenie artystyczne – Festiwal Teatralny Morochów/Mopoxib. Tak jak w poprzednich edycjach Festiwalu, uwaga jest też kierowana w stronę mieszkańców okolicznych wsi, bez których serdecznej akceptacji nic nie byłoby możliwe.

Gośćmi Festiwalu i uczestnikami projektu „Kurierzy Kultury” będą: Taras Prohaśko – ukraiński pisarz (Ukraina), Wołodymyr Pawliw – wykładowca Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, założyciel Klubu Dyskusyjnego „Mytusa” (Ukraina), Vit Smelik – czeski animator życia kulturalnego pogranicza czesko-polskiego na Zaolziu (Czechy), Szymon Modrzejewski – szef grupy kamieniarzy „Magurycz”, restaurującej opuszczone i zniszczone nekropolie w całych Karpatach (Polska), Teatr CST – alternatywny teatr z Cieszyna, działający w przestrzeni społecznej i wielokulturowej (Polska), Cimbaliband – węgierska grupa folkowa (Węgry), Kabaret „Noł Nejm” z Rybnika (Polska), Sabina Gwizdała – animator, instruktor tańca (Polska), Janusz Szuber – poeta (Polska), „Polsko-Ruska Kapela” (Mokre), Mieszkańcy wsi.

programKurierzy Kultury – czyli misja przekraczania granic

Mała wioska Morochów nad Osławą, w wielonarodowych Karpatach, zamieszkała przez mniejszość ukraińską w Polsce, w której od ponad 10 lat pracuje Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”, jest miejscem spotkania i dialogu wyznaczającego kierunek, charakter, styl, wzajemnego postrzegania  mieszkańców krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Pretekstem do spotkania i rozmowy jest sztuka i edukacja artystyczna. To tu, w prostej atmosferze wsi, bez kamer telewizyjnych i politycznego podtekstu, spotykają się ze sobą postacie niefigurujące na firmamencie polityki i mediów – ludzie, którzy w swoich środowiskach czynią dużo dla wzajemnego zrozumienia narodów i kultur. Ten dialog trzeba podtrzymywać i rozwijać, zwłaszcza, że toczy się on przy nieodległej granicy z Ukrainą,  przy wschodniej granicy dzisiejszej Unii Europejskiej. W najlepszych europejskich tradycjach leży gotowość do wzajemnego zrozumienia i poszanowania narodów. To nie zawsze bywa oczywistością, ponieważ owo wzajemne zrozumienie wymaga stosowania przez wszystkie strony uniwersalnych, cywilizacyjnych kryteriów.

 Spotkanie to również rodzaj święta artystycznego – Festiwal Teatralny Morochów/Mopoxib. Spektakle, projekcje filmowe, koncerty, warsztaty dla dzieci i młodzieży wypełniają przestrzeń wzajemnego poznania.

Uczestnicy – „kurierzy” – artyści, animatorzy, intelektualiści poprowadzą spotkania i warsztaty z  dziećmi i młodzieżą. Efekt tych działań zostanie zaprezentowany w postaci gazetki zawierającej refleksje najmłodszych uczestników i w postaci pokazu warsztatowego na zakończenie festiwalu. Deficyt znajomości znakomitej kultury węgierskiej i czeskiej, w tej części Karpat, wypełnią partnerzy – „kurierzy” z tych krajów. „Kurierzy” ukraińscy – reprezentowani są przez wybitnych intelektualistów tworzących nową jakość w dialogu europejsko-ukraińskim.

 Sami organizatorzy – Stowarzyszenie „Sałasz” i jego założyciel Bogusław Słupczyński – za swoje działania na Pograniczu Kulturowym zostali nominowani przez dziennik „Rzeczpospolita” do Nagrody im. Jerzego Giedroycia za rok 2012.

ulotka-program

ostatnia wersja plakatu